Küttesüsteemide renoveerimine

KÜTTESÜSTEEMIDKüttesüsteemide renoveerimine

Aitame sui lahendada kõik probleemid, mis on seotud küttesüsteemide renoveerimisega.
Küttesüsteemide ehitus
Küttesüsteemide remont
Vesipärandakütte ehitus
Radiaatorite paigaldus
Radiaatorite vahetus
Väikekatlamajade ehitus
Küttesüsteemi läbipesu
Torutööd

Kuidas on loodud vanemad küttesüsteemid?

Enamus vanemate kortermajade küttesüsteemid on rajatud ühetoru põhimõttel, kus küttemagistraal jookseb maja sees üldjuhul ülemisele korrusele ja sealt läbi kõigi selle püstaku radiaatorite alla. See tähendab, et kütet ei saa reguleerida korteripõhiselt, kuna nii ülemise kui ka alumise  korteri reguleerimine mõjutab kõiki kortereid.

Milline on tänapäevane küttesüsteem

Tänapäeval on kasutusel kahetorusüsteem, kus küte jaotub majas nii, et püstakus on 2 toru: üks pealevool ja üks tagasivool ning püstaku torudest on igal korrusel korteri radiaatoritesse väljavõtted, kuhu paigaldatud termostaatventiilidega saab  reguleerida iga toa küttetarbimist.

Küttesüsteemi renoveerimise eelised

Küttesüsteemi rekonstrueerimisega paranevad mugavustingimused eluruumides, ühtlustub sisetemperatuur ja luuakse tingimused soojuse säästuks.

Küttesüsteemide renoveerimise protsess ja etapid

Küttesüsteemide renoveerimine nõuab süstemaatilist lähenemist, alustades küttesüsteemi praeguse olukorra hindamisest ja lõpetades uute, kaasaegsete lahenduste integreerimisega.

1. Küttesüsteemi auditeerimine

Esimese etapina on vajalik küttesüsteemi põhjalik auditeerimine, et tuvastada vananenud, defektset või ebaefektiivset osa. Auditi käigus määratakse kindlaks küttesüsteemi praegune jõudlus ja potentsiaalsed kohad parandamiseks.

2. Projekti koostamine

Pärast auditi lõpetamist tuleb koostada renoveerimise projekt, mis sisaldab kõiki töid, mida on vaja teha, samuti materjalide loetelu ja eelarvet.

3. Vanade seadmete eemaldamine

Vanade radiaatorite, torustike ja muude seadmete eemaldamine on kriitiline etapp. See hõlmab ka vanade materjalide kõrvaldamist keskkonnasõbralikul viisil.

4. Uute seadmete paigaldamine

Siia alla kuulub uute radiaatorite, torustike ja küttekehadega seotud tehnoloogiate paigaldamine. Samuti tuleks kaaluda küttesüsteemi automatiseerimist, et tagada kütte optimaalne jaotus ja tarbimine.

5. Süsteemi testimine ja seadistamine

Pärast renoveerimistöid on oluline süsteemi testida ja seadistada, tagamaks selle tõhus toimimine. See võib hõlmata termostaatide, ventiilide ja muude seadmete reguleerimist.

6. Järelhooldus

Renoveeritud küttesüsteemi pikaealisuse tagamiseks on oluline korrapärane hooldus ja kontroll. Soovitatav on sõlmida hooldusleping spetsialiseeritud ettevõttega, et tagada süsteemi pikaajaline tõhusus.

Küttesüsteemide renoveerimise mõju keskkonnale ja rahakotile: küttesüsteemide renoveerimine ei paranda mitte ainult elamistingimusi, vaid toob kaasa ka olulisi eeliseid keskkonnale. Vähendades soojuskaotust ja optimeerides küttejaotust, väheneb kütteenergia tarbimine, mis omakorda vähendab CO2 heitmeid ja muudab küttekulud efektiivsemaks. See tähendab, et lühikese aja jooksul suudab renoveerimisprojekt end ära tasuda läbi väiksemate küttekulude.

Kokkuvõte

Küttesüsteemide renoveerimine on töömahukas protsess, kuid sellel on mitmeid eeliseid nii mugavuse, keskkonna kui ka majanduslikust aspektist. Korrektselt teostatud küttesüsteemide renoveerimistööd tagavad mugavamad elutingimused, säästavad raha ja aitavad kaitsta keskkonda. Seega, kui teie küttesüsteem vajab uuendamist, on nüüd õige aeg tegutseda!

Lisainfo telefonil +372 56 539 15

Esita hinnapäring

Vaatame soovitud töö üle ning teeme hinnapakkumise

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  (vajadusel)

  Rivoco OÜ on 2007. aastal loodud Pärnu ettevõte, mille põhiline tegevusvaldkond on torutööd, küttesüsteemide paigaldus ja renoveerimine ning vee- ja kanalisatsiooni ehitus. Meie missioon on pakkuda usaldusväärsust ning tulemustele orienteeritust.

  Miku 8, Metsaääre küla, Surju vald, Pärnumaa.